Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

disabilita zrakova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit dětí s disabilitou mentální, zrakovou a sluchovou (Komparace Středočeského a Jihočeského kraje - vyjma Prahy)
 (Eva KOHOUTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0izpve// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraném regionu Bulharska v komparaci s Jihočeským regionem.
 (Andrea TRAJKOVA)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4kvo5w// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Specifika perioperační péče o osoby se zrakovou disabilitou
 (Barbora Zounková)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ppndae// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Theses on a related topic

Intervenční pohybový program na rozvoj jemné motoriky u dětí se zrakovou disabilitou
 (Petra JUNGVIRTOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mtcoo2// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic