Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

teorie dramatu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Teorie dramatu a její aplikace ve vybraných dílech
 (Denisa RAICHLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1mm6j2// | Specializace v pedagogice / ČJu-SVu | Práce na příbuzné téma

Brechtovo epické drama v komparaci s aritotelskou teorií dramatu
 (Aneta MENOUŠKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eac528// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

Teorie v Bergsonově eseji Smích a její aplikovatelnost na absurdní drama
 (Tereza Joslová)

2013, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7809 | Dramatická umění / Teorie a kritika | Práce na příbuzné téma

Teoretizující úvahy F.Schillera o divadle a dramatu
 (Naďa Kudrnáčová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v7ghq/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Práce na příbuzné téma

Dva texty dramatu (také ve vybraných inscenacích režiséra Jana Mikuláška)
 (Aleš Merenus)

2011, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qlwhb/ | Dramatická umění / Divadelní dramaturgie | Práce na příbuzné téma

Lessingova koncepce dramatu. Kapitola z německé osvícenské estetiky.
 (Eliška CHMELÍKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8oqtfh// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Práce na příbuzné téma

Isotopie v Aischylově dramatu Peršané
 (Jakub Drábek)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ulwr9/ | Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / | Práce na příbuzné téma

Gotthold Ephraim Lessing: kapitola z dějin dramatu
 (Linda BUCHAROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wacnf7// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

Prvky absurdního dramatu v díle Pavla Kohouta
 (Sabina Bielská)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gzhco/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Práce na příbuzné téma

Novohistorická interpretace alžbětinského dramatu - analýza v kontextu současných teorií interpretace
 (Linda VRCHLAVSKÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//93c9lh// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)