Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

křižovatka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Změna organizace dopravy na vybraných místech ve městě Pardubice
 (Marek Fišer)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z73y1e// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení vlivu silniční dopravy na kvalitu ovzduší v oblasti Hlučínska
 (Kristýna Sochová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130106 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh úprav na křižovatce Výstavní - Železárenská - Průmyslová v Ostravě
 (David Šmíd)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84053 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Řešení dopravní situace města České Budějovice ve vztahu ke stávající dopravní infrastruktuře
 (Ivana FIKLÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nzrlm7// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Práce na příbuzné téma

Dopravní situace v okrese Náchod
 (Martin Valeš)

2012, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ho2k1f// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Metropolitní mýtné systémy a jejich vliv na řešení dopravní situace
 (Jana Halířová)

2009, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5e5g1k// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace projektu pro podporu výzkumného grantu: Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji.
 (Jiří URBAN)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6i2bgh// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace projektu pro podporu výzkumného grantu: Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji.
 (Lukáš VALEŠ)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ayvj3z// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Dopravně-inženýrské posouzení a návrh opatření na křižovatce Pisárecká-Veslařská v Brně
 (Kateřina Coufalová)

2018, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//futt8a/CoufalovaK_DopravneInzenyrske_ML_2018.pdf/ | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Posouzení a návrh řešení organizace dopravy na ulici Studentská
 (Ondřej Šanca)

2009, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qko7uo/SancaO_Posouzeni_a_navrh_ML_2009.pdf/ | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma