Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

texturní parametry

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Optimalizace přípravy uhlíkatých materiálů ze zemědělské biomasy v mikrovlnném poli
 (Petra Cichoňová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144325 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Příprava uhlíkatých materiálů mikrovlnou pyrolýzou odpadních živočišných kostí pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
 (Markéta Ostřanská)

2022, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//wsx66t// | Chemické a environmentální inženýrství / Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava uhlíkatých materiálů mikrovlnnou pyrolýzou odpadních pneumatik pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
 (Karolína Gorzolková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144318 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Příprava mezoporézních uhlíkatých materiálů vzniklých polykondenzací m-substituovaného fenolu s furfuralem pomocí metody soft-templating
 (Petr BUCHTA)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pumft2// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Studium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředí
 (Ondřej HALUSKA)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//28c0ui// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů
 (Marek HUĎA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4epz9x// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Studium texturních parametrů pevných látek adsorpcí dusíku a argonu
 (Martin HAROK)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ue8omu// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Studium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodami
 (Tomáš ZELENKA)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//esvsmn// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma

Silikáty s uspořádanou porozitou pokryté vrstvou uhlíku
 (Jana VYHLÍDALOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ojtmn2// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů
 (Marek HUĎA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4epz9x// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma