Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fotokatalyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Selektivní fotokatalýza využívající oxidů kovů .
 (Ondřej Martiník)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97736 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Vliv použitého katalyzátoru na účinnost heterogenní fotokatalýzy
 (Adéla Puškáčová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fh97jd// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace nanokompozitů na bázi grafitického C3N4 a BiIO4 pro fotokatalýzu
 (Kateřina Frélichová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136456 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace nanokompozitu na bázi grafitizovaného C3N4 a BiVO4 pro fotokatalýzu
 (Tereza Valová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128717 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Příprava polovodičových nanomateriálů a jejich využití pro fotokatalýzu
 (Ladislav Svoboda)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127377 | Procesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 nanomateriálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze
 (Jakub Starostka)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128987 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optimalizace podmínek heterogenní fotokatalýzy při odstraňování \kur{E. coli} z vodného prostředí
 (Pavlína Francová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yk2oiu// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Teoretické studium [2+2] fotoadice: Od jednoduchých modelů k systémům využitelných ve fotokatalýze
 (Michal Bezek)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//60ye4w// | Analytická a fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Photoactivatable Derivatives for Chemical and Biological Applications: Design, Synthesis and Mechanistic Investigation
 (Tomáš Slanina)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q3xea/ | Chemie (čtyřleté) / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

Vybrané sorpční vlastnosti nanovlákenné soustavy
 (Yan Wang)

2016, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//8xpz6v// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)