Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

photocatalysis

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Transformation of activated alkenes to unsaturated sulfones or cyclobutanes using visible light photocatalysis
 (Karolína Straková)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//0im2sn// | Anorganická, organická a makromolekulární chemie / | Práce na příbuzné téma

Degradation of atrazine by homogeneous photocatalysis using Fe(III)/UV/air system and evaluation of potential toxicity of atrazine and its metabolites
 (Lucie KELTNEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q2zh7r// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Příprava polovodičových nanomateriálů a jejich využití pro fotokatalýzu
 (Ladislav Svoboda)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127377 | Procesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace nanokompozitů na bázi grafitického C3N4 a BiIO4 pro fotokatalýzu
 (Kateřina Frélichová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136456 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace nanokompozitu na bázi grafitizovaného C3N4 a BiVO4 pro fotokatalýzu
 (Tereza Valová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128717 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Selektivní fotokatalýza využívající oxidů kovů .
 (Ondřej Martiník)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97736 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Structural and chemical properties of boron and nitrogen dopants in graphene by means of STM/AFM in UHV at 5 K
 (Benjamin Jose MALLADA FAES)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8n9obz// | Chemistry / Material Chemistry | Práce na příbuzné téma