Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

water purification

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zpracování odpadních vod a odpadů v čistírně odpadních vod Příbor, návazně na provedené rekonstrukce čistírny
 (Lenka Šoltysová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119836 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vodárenství v Opavě (zásobování pitnou vodou, vodárny a vodojemy, úprava vody)
 (Iva ŠTOURAČOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//437l3f// | Historické vědy / Historie a ochrana průmyslového dědictví | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologické hodnocení pokročilých technologií čištění vod založených na sloučeninách železa
 (Pavla Kovaláková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zuavg/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.
 (Patrik SADLOŇ)

2017, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//szfs1a// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Návrh čištění odpadních vod ve společnosti Deza, a.s. s ohledem na snížení koncentrace amoniaku
 (Karolína Capandová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98073 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Hodnocení účinnosti čištění odpadních vod
 (Petra ŠEJSTALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2ze6s8// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Komentovaný překlad vybraných odborných textů na téma „Odpadní vody a metody jejich čištění“
 (Vendula Pokorná)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f8h83/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka | Práce na příbuzné téma