Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

specifické poruchy učení

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Současné české metodické příručky pro rozvoj sociálních dovedností osob s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem
 (Barbora Janderová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/axt58/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Hlavní příčiny a důsledky vzniku a narůstání veřejného dluhu v zemích EU a ČR
 (Nikola Horová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/wmbza/ | Ekonomika a management / Finance - blok A | Práce na příbuzné téma

Pozitivní vliv rodiny na vývoj dítěte s ADHD a jeho socializaci a chování ve škole
 (Lenka Nekužová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktj2l/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Nácvik kognitivních funkcí z pohledu ergoterapeuta
 (Alžběta BÍLKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ffiuq9// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Ergoterapie u osob s poruchou autistického spektra zaměřená na zlepšení kognitivních funkcí a sebeobsluhy
 (Romana BLIŽŇÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6b5q49// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Přístup pedagoga k žákům se specifickými poruchami učení a možnosti reedukace se zaměřením na raný školní věk
 (Světlana Baborská)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qmgkj/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Problematika dysgrafie a dysortografie v hodinách českého jazyka u dětí mladšího školního věku
 (Monika LOVEČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//55qzc4// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Možnosti a meze pokročilých metod hodnocení a měření vývojové dysgrafie
 (Anežka Ondráčková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e6x5p/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Dysgrafie - předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafií
 (Eliška Tobrmanová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//w822ow// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)