Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Rámcový, vzdělávací, program

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce
 (Jakub Janata)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wpb7f/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Edukační plakáty pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce
 (Lukáš TOMICZEK)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j8m1da// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - technická výchova | Práce na příbuzné téma

Adaptace didaktických materiálů vybraných vzdělávacích obsahů pro vzdělávací oblast Člověk a příroda pro žáky se zrakovým postižením v základním vzdělávání
 (Jitka KREJČÍKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yv6m9y// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce na ZŠ a volba středoškolského vzdělávání
 (Lukáš TOMICZEK)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qppc49// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Tvorba digitálních učebních materiálů pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět se zaměřením na procvičení učiva 4. a 5. ročníku ZŠ
 (Luboš KUČERA)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xx0nzi// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Badatelsky orientovaná výuka v učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ
 (Petra Pohlová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6672 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Využití interaktivní tabule na prvním stupni základní školy, pro vzdělávací oblast člověk a jeho svět
 (Iva Řeháková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6337 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Analýza portálů se zaměřením na vzdělávací oblast člověk a svět práce.
 (Eliška Kosková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5009 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Tvorba multimediální učební pomůcky pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce
 (Jan PAVELKA)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//h99w0w// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

Tvorba výukových materiálů pro oblast Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální
 (Kateřina Skybová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujooq/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)