Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aluminium alloy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Návrh výroby součásti z hliníkové slitiny v podmínkách společnosti Edwards s.r.o.
 (Lukáš Kučera)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115027 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality hliníkové slitiny v závislosti na podílu použitých vratných odpadů
 (Václav Dvorský)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136507 | Materiálové inženýrství / Recyklace materiálů | Práce na příbuzné téma

Vliv parametrů tváření rotačním kováním a podmínek umělého stárnutí na mechanické vlastnosti a strukturu vytvrditelné hliníkové slitiny řady 2024
 (Jan NACHÁZEL)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s41bts// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Analýza korozní odolnosti lisovaných profilů ze slitiny EN AW 6060
 (Tadeáš LEGNER)

2016, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//szn21n// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Práce na příbuzné téma

Zjišťování vlivu procesních kapalin z firmy PARAMO, a.s. na technologii vrtání a jakost obrobeného povrchu při vrtání slitiny hliníku
 (Josef Hurský)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//sd3md6// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály | Práce na příbuzné téma

Optimalizace tepelného zpracování slitiny AlSi9MgNiCuMn0,6
 (Igor ŽURAVSKÝ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//logozx// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti svarových spojů hliníkových slitin provedených metodami tavného a tlakového svařování
 (Marek Vícha)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104869 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Deformační chování hliníkové slitiny Al Mg4,5Mn0,7 za tepla
 (Stanislav Czernek)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109114 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality lehčených odlitků ze slitin hliníku
 (Ivo Koutník)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3o47fa// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Změny vlastností materiálu slitiny AlSi7Mg0,3 v závislosti na rychlosti kalení
 (Jakub SERDEL)

2008, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3100 | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)