Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aneuploidie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Aneuploidie v gametách a embryonálních buňkách u člověka
 (Oľga Leščanová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oxjz2/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Aneuploidie autosomů - příprava atlasu patologických nálezů pro výuku studentů
 (Michaela Požárová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gvjwf/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Chromozomové abnormality v lidských IVF embryích.
 (Rostislav Navrátil)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a2o5i/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Práce na příbuzné téma

Molekulární mechanismy regulující segregaci chromozomů v oocytech a časných embryích savců
 (Kristína Kovačovicová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kday4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

The control of spindle assembly in mammalian oocytes and embryos
 (Lucia Nováková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q7wag/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Exprese molekul dráhy Spindle Assembly Checkpoint (SAC) a funkce SAC během embryonálního vývoje savců
 (Regína Gomolková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgr0y/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Molekulárně-cytogenetické metody v reprodukční medicíně
 (To Nhi Pham)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d05ya/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Práce na příbuzné téma

Kontrolní mechanismy segregace chromozomů během časného vývoje
 (Lenka Radoňová)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqdzv/ | Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů / | Práce na příbuzné téma

Studium aneuploidií u embryí prasat metodou komparativní genomové hybridizace
 (Miroslav Horňák)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qkcjz/ | Biologie (čtyřleté) / Genetika | Práce na příbuzné téma

Direct PCR, využití v rychlé prenatální diagnostice genetických abnormalit plodu
 (Kristína Kovačovicová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngeus/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)