Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aneuploidy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Aneuploidie v gametách a embryonálních buňkách u člověka
 (Oľga Leščanová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oxjz2/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Vztah mezi daty z time-lapse a výskytem aneuploidií
 (Viktorie Harásková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/shwel/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Aneuploidie autosomů - příprava atlasu patologických nálezů pro výuku studentů
 (Michaela Požárová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gvjwf/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Preimplantační genetická diagnostika chromozomálních abnormit a screening aneuploidií časných embryí v terapii sterilních a infertilních párů metodou fertilizace in vitro
 (Kateřina Veselá)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8f4d/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza aneuploidií a studium meiózy u oocytů metodou komparativní genomové hybridizace na DNA čipu
 (Tomáš Kocur)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//aqv7f5// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Práce na příbuzné téma