Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spermatozoa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium funkčních vlastností kryokonzervovaných prasečích spermií ve vztahu k fertilizaci in vitro
 (Soňa Kloudová)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xo6qg/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Vyšetření spermií nositelů balancované translokace pomocí fluorescenční in situ hybridizace
 (Eva Oráčová)

2008, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nawl7/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Interakce proteinů semenné plazmy a spermií ve vztahu k hladině testosteronu býků a kanců
 (Zuzana Kauerová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bjaw4/ | Biochemie (tříleté) / Biochemie | Práce na příbuzné téma

Efekt xenobiotik na DNA integritu a fyziologii rybích spermií
 (Pavla LINHARTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vqqjnk// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Demembranace spermií ryb jako nástroj studia fyziologie aktivace a pohybu spermií ryb
 (Jaroslava BLAŽKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//98glq2// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Kryokonzervace spermatu ryb na modelovém druhu kapra obecného (Cyprinus carpio): vliv různých teplotních režimů zamrazování na životnost spermií po rozmrazení.
 (Denisa SOCHOROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lw5nr4// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Poměr glutathiondisulfidu k celkovému glutathionu jako ukazatel oxidačního stresu u lidských spermií
 (Nikola Hájková)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rri4ix// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Energetika a motilita rybích spermií
 (Sergey BORYSHPOLETS)

2011, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lvv4qt// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma