Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

time-lapse

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vztah mezi daty z time-lapse a výskytem aneuploidií
 (Viktorie Harásková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/shwel/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Vizualizace časosběrných sekvencí snímků populací živých buněk
 (Michal Čaba)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/av1q2/ | Informatika / Počítačová grafika | Práce na příbuzné téma

Návrh řídicího systému časosběrného zařízení pro digitální fotografické přístroje
 (Martin Bokša)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgfnr/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Časozberná metóda vo filme Boyhood
 (Jakub KUDRNA)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iqa8i8// | Humanitní studia / Žurnalistika - Filmová studia | Práce na příbuzné téma

Aplikace pro tvorbu časosběrných filmů
 (Tomáš ĎURĎA)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//c6zrmc// | Informatika / Informatika pro vzdělávání - Geografie | Práce na příbuzné téma

Tvorba časosběrného videa s využitím digitálních technologií
 (Jiří VOŠAHLÍK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//90xvkc// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Česká časosběrná dokumentární tvorba po roce 1989 a její možné využití v hodinách výchovy k občanství
 (Tereza TROLLEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kl53qk// | Specializace v pedagogice / Zu-SVu | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část: Současné technologie a jejich význam při výrobě audiovizuálních děl 2. Praktická část: Časosběrný dokument: "Škola, základ života", produkce
 (Peter KÖSEGI)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x2khfv// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce | Práce na příbuzné téma