Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

enterprise processes management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Identification and management of knowledge gaps across ITIL services
 (OLGA SMIRNOVA)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78207 | Aplikovaná informatika / Information Systems Management | Theses on a related topic

Integrace podnikových procesů ve společnosti forteq Czech s.r.o. prostřednictvím ERP systému Enterprise IQ
 (Jiří Kroupa)

2008, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69776 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic

Zmapování výrobních procesů za pomoci nástroje Enterprise Architect
 (Tomáš Lepš)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5376 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Využití softwarových nástrojů pro řízení firemních procesů
 (Andrej Bartók)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2a6g/ | Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic