Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

europsky dohovor o ochrane ludskych prav a zakladnych slobod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vzťah Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a rozhodcovského konania
 (Eduard Školkay)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjtcc/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právna úprava ochrany ľudských práv v EÚ
 (Dominika Trúchla)

2006, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/phxty/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní úprava ochrany lidských práv v EU
 (Dominika Trúchla)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dkm21/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na spravedlivý proces v právu EU
 (Silvia HROŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2kpc11// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na spravedlivý proces
 (Jana Jurisová)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lj1ub/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Štandardy ochrany pred rasovou diskrimináciou vo svetle rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva
 (Martina LAMAČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6mqqe1// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic