Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

algoritmy evoluční

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Evoluční algoritmy a jejich aplikace
 (Lukáš Syrový)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10128 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Použití symbolické regrese pro Monte-Carlo výběr atributů
 (Petr Prokop)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128335 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Metaevoluce - syntéza evolučních algoritmů pomocí symbolické regrese
 (Zuzana OPLATKOVÁ)

2007, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ymn8cw// | Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika | Práce na příbuzné téma

Nastavení optimální trajektorie robota s využitím symbolické regrese
 (Jiří JÍLEK)

2006, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j6be4o// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Syntéza neuronových sítí metodou symbolické regrese
 (Pavel VAŘACHA)

2006, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1nqpii// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Metaevoluce - syntéza evolučních algoritmů pomocí symbolické regrese
 (Zuzana OPLATKOVÁ)

2007, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ymn8cw// | Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika | Práce na příbuzné téma

Aproximace funkcí
 (Branislav Potocký)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtz40/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Práce na příbuzné téma

Aproximace funkcí-metoda nejmenších čtverců
 (Jana Monsportová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/raqp2/ | Matematika / Obecná matematika | Práce na příbuzné téma

Aproximace pomocí racionálních funkcí
 (Aneta Daehnová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyoaz/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Práce na příbuzné téma

Aproximace konvexních funkcí v algoritmech pro řešení stochastických her
 (Jaroslav Šafář)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//qn5ztf// | Otevřená informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)