Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Použitý software

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Princip vyčerpání práva k dílům v digitální podobě
 (Ivana VAVŘÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//go5310// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví na vnitřním trhu EU se zaměřením na autorská a související práva
 (Jan Kadrnožka)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ski79/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Softwarové licence a jejich využití pro autory softwaru
 (Adam Marek)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96611 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Práce na příbuzné téma

Druhy licencí a způsob udělení k počítačovému programu
 (Milena Podloucká)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/o9u8a/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Použitý software v autorskoprávní praxi
 (Jakub Mynařík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h35tz/ | Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Management licencí software
 (Kateřina Juppová)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/tjoec/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Práce na příbuzné téma

Informační systém pro distribuci software v rámci společnosti Českých drah
 (Martin Novák)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q3cohq// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Software asset management in a Large (Academic) Organization
 (Martin Jakubička)

2011, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxhz3/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma