Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

emisni spektrum

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Optická emisní spektra atomů a molekul
 (Adam Fajnor)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uotnu/ | Fyzika / Fyzika se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Emisní a absopční spektra nanočástic kovů a jejich slitin
 (Svatava Župková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b0fav/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Studium emisního spektra mlhoviny v okolí hvězdy HD 37776
 (Kamila Kovačíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uef1s/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Práce na příbuzné téma

Metodika měření luminiscenčních spekter vybraných látek
 (Jaroslav Hakl)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g95yo/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Metodika měření a zpracování optických emisních spekter různých typů výbojů pro účely výuky a výzkumu
 (Pavel Vaněk)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vcroh/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Sledování změn luminiscenčního spektra mléka a mléčného tuku během záhřevu
 (Bronislava Hájková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1w9yuf// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Studium CoxFe3-xO4 pomocí transmisní a emisní Mössbauerovy spektroskopie
 (Anežka ŠTANCLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jp8y1m// | Fyzika / Nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Monitorování emisních spekter plamene
 (Tomáš Kollárik)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88542 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma