Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

luminiscence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Studium luminiscence v ramanských spektrech aminokyselin
 (Šárka Novotná)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/myyv0/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Studium zhášení luminiscence vybraných molekul v systému H2O/D2O
 (Josef Kučera)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4ybh/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Stavba a charakterizace aparatury pro měření spekter luminiscence
 (Jan DZIAN)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zmyjjx// | Fyzika / Nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Luminiscence ve forenzních vědách a kriminalistice
 (Pavel Havlík)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7f9yx0// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Optimalizace luminiscence fosforečných skel pro fotodynamickou terapii.
 (Aiman Albekova)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//oz2axn// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Schopnost vyhasínání luminiscence fotoluminiscenčních šicích nití
 (Kateřina Mejsnarová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//8su2zp// | Textil / Výroba oděvů a management obchodu s oděvy | Práce na příbuzné téma

Luminiscence nanočástic CeO2
 (Tereza Tkáčová)

2020, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141713 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Luminiscence erbia ve struktuře ZnO
 (Karla Jeníčková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//fow885// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Restaurování nástěnné malby na čelní stěně vítězného oblouku v kostele sv. Víta v Zahrádce. Průzkum nástěnných maleb pomocí UV luminiscence.
 (Ivana Milionová)

2017, Diplomová práce, Fakulta restaurování / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t2hsk7// | Výtvarná umění / Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury | Práce na příbuzné téma

Demonstrační pokusy z luminiscence pro projekt Hodina moderní chemie
 (Kamila Procházková)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//svrgi5// | Specializace v pedagogice / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)