Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

teplota vzplanutí

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Stanovení teploty vzplanutí ternárních směsí alkoholů
 (Petra Šoupalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114059 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Výpočet a verifikace teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv
 (Tereza Zahálková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128118 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Teoretická predikce teplot vzplanutí směsí alternativních paliv
 (Kateřina Francová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110061 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Posouzení možností stanovení teploty vzplanutí směsí hořlavých kapalin
 (Petr Dolníček)

2018, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137493 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Výpočet a verifikace teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv
 (Tereza Zahálková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128118 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Le Chatelierovo pravidlo jako podklad při stanovení mezí výbušnosti směsi plynů a par
 (Tomáš Kernbach)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94355 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Cowards, Bullies and Clowns, or Crippled Victims and Born Losers: Behavioural Characteristics of Male Heroes in Selected Canadian Films
 (Andrea Valenová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lor6f/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Language Functions in Identity Negotiation. Analysis of Fictional Discourse
 (Klára Matuchová)

2011, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/umz19/ | Filologie (čtyřleté) / Anglický jazyk | Práce na příbuzné téma

Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení alkoholu a glycerolu ve víně.
 (Ondřej Kubesa)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lrpkd/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)