Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bod vzplanutí

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Vliv přesnosti bodu vzplanutí na určení kategorie hořlavých kapalin podle chemického zákona
 (Vladimíra Adámková)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100133 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv přesnosti bodu vzplanutí na určení kategorie hořlavých kapalin podle chemického zákona
 (Vladimíra Adámková)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100133 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Praktické dopady nového systému zkoušení chemických látek
 (Ladislav Novák)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i04qjz/NovakL_PraktickeDopady_KV_2018.pdf/ | Chemie a technologie materiálů / Povrchové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Stanovení rychlosti uvolňování tepla u hořlavých kapalin
 (Aleš Humlíček)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142008 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Hašení požáru vybraných typů hořlavých kapalin vodní mlhou
 (Daniel Ondrušík)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128094 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Vliv změn bodu vzplanutí směsí hořlavých kapalin na bezpečnost používání
 (Daniela Lahutová)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94364 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv přesnosti bodu vzplanutí na určení kategorie hořlavých kapalin podle chemického zákona
 (Vladimíra Adámková)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100133 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Stanovení mezí výbušnosti směsi hořlavých průmyslových kapalin
 (René Grund)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100181 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení náchylnosti hořlavých kapalin k samovznícení podle poměru teploty vznícení a vzplanutí
 (Milan Kanči)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105221 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv proudění vzdušin na maximální výbuchové parametry vybraných hořlavých kapalin
 (Martin Šnedrla)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109936 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)