Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bod vzplanutí

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Stanovení rychlosti uvolňování tepla u hořlavých kapalin
 (Aleš Humlíček)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142008 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Preventivní opatření při pracích s otevřeným ohněm v podmínkách dálkovodů hořlavých kapalin
 (Hana Pastorková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128289 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv přesnosti bodu vzplanutí na určení kategorie hořlavých kapalin podle chemického zákona
 (Vladimíra Adámková)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100133 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv proudění vzdušin na maximální výbuchové parametry vybraných hořlavých kapalin
 (Martin Šnedrla)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109936 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Prozkoumání vlivu teploty na meze výbušnosti hořlavých kapalin
 (Adam Jaškovský)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69601 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh vstřikovacího zařízení pro vytváření výbušné směsi aerosolů hořlavých kapalin
 (Jarmila Lázničková)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69195 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Iontové kapaliny a jejich toxikologické hodnocení pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeri
 (Karolína CHŘIBKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mrm4hd// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Ověření přístroje pro stanovení teploty vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense a verifikace měřicího systému
 (Jiří Butkovský)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105277 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma