Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Povodně

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Protipovodňová opatření v obci Kvasice
 (Petr Drábek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3lxptd// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová opatření v městském obvodu Ostrava-Svinov
 (David Kučík)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114130 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rizik města Otrokovice a protipovodňová opatření
 (Kateřina Vyvlečková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//psh2kf// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí
 (Zuzana KRUTÍLKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//201j44// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Návrh postupu realizace protipovodňových opatření na řece Lužnici ve městě Planá nad Lužnicí
 (Ladislav HAVLÍČEK)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o6k7ou// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Návrh studie protierozních a protipovodňových opatření v povodí Mřenkového potoka
 (Eva Grossová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3os75a// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Analýza protipovodňových opatření na Odře mezi soutoky s Opavou a s Koblovským potokem
 (Kristýna ANDREJCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ln7u6b// | Biologie / Biologie - Geografie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Zapojení řeky Opavy do městského prostoru a „humanizace“ jejího průtočného profilu přes město Opavu
 (Petr Kunze)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103211 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Opatření v protipovodňové ochraně v povodí řeky Opavy
 (Jarmila Šustková)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ntfiu/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy
 (Rudolf Čech)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94295 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)