Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Si3N4

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Využití oxidů vzácných zemin jako vyhořívajících absorbátorů v jaderném palivu VVER s vyšším obohacením
 (Zdeněk ŠONKA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ywu1vq// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Příprava oxidů prvků vzácných zemin a jejich využití jako reaktivních sorbentů pro rozklad organofosforečných pesticidů
 (Iveta LOVÁSZOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wetjej// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vztah mezi mikrostrukturou a otěruvzdornosti Si3N4/SiC nanokompozitu s přídavkev oxidů kovů vzácných zemin
 (Monika Hrabalová)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81880 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Příprava a vlastnosti dusičnanů a hydroxidů prvků vzácných zemin
 (Matěj Chvála)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//s44jpp// | Chemie / chemie - tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

Syntéza a vlastnosti fosforečnanů dopovaných prvky vzácných zemin
 (Veronika Myšková)

2014, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fbz4sf// | Chemie a chemické technologie / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Dynamic Fracture Behavior of High Strength Steels
 (Fatih Bozkurt)

2018, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//soncwt// | Technique and Technology in Transport and Communications / Transport Means and Infrastructure | Práce na příbuzné téma

Lomová houževnatost a její zjišťování pro geomechanické hodnocení hornin a horninového masívu
 (Leona Vavro)

2014, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106656 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv tloušťky zkušebního tělesa a teploty na lomovou houževnatost konstrukčních ocelí
 (Radomír Vlček)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81800 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Vliv chemického složení na výsledné hodnoty lomové houževnatosti materiálů používaných pro výrobu železničních kol
 (Gabriela Sečkařová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109117 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Stanovení interlaminární lomové houževnatosti lepené spáry zatížené módem II při ohybové zkoušce
 (Alena Pešková)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6257gx// | Nábytkové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)