Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

DIC

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Lomová houževnatost a její zjišťování pro geomechanické hodnocení hornin a horninového masívu
 (Leona Vavro)

2014, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106656 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Lomová houževnatost a její zjišťování pro geomechanické hodnocení hornin a horninového masívu
 (Leona Vavro)

2014, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106656 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Stanovení interlaminární lomové houževnatosti lepené spáry zatížené módem II při ohybové zkoušce
 (Alena Pešková)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6257gx// | Nábytkové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv chemického složení na výsledné hodnoty lomové houževnatosti materiálů používaných pro výrobu železničních kol
 (Gabriela Sečkařová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109117 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Vliv „U“ vrubu na odhad lomové houževnatosti z výsledků penetračních testů.
 (Markéta Zounová)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114332 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Vliv tloušťky zkušebního tělesa a teploty na lomovou houževnatost konstrukčních ocelí
 (Radomír Vlček)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81800 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Geometrie trhlin vzniklých pod povrchem keramických materiálů při hodnocení indentační lomové houževnatosti
 (Vladana Šamajová)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81831 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Stanovení interlaminární lomové houževnatosti lepené spáry zatížené módem II při ohybové zkoušce
 (Alena Pešková)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6257gx/zaverecna_prace.pdf/ | Nábytkové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analysis of the mechanical behavior of wood by means of digital image correlation
 (Martin Brabec)

2016, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gwsg6a/zaverecna_prace.pdf/ | Dřevařské inženýrství / Technologie zpracování dřeva | Práce na příbuzné téma