Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dopravce / carrier

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Právní úprava podnikání cizinců na území Rakouska
 (Karel RŮŽIČKA)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ezt8mb// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Nestrannost a nepodjatost rozhodce z pohledu právního řádu České republiky a Rakouska - komparativní studie
 (Kamila Peterková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w2a3t/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Postavení zasílatele při obstarání a provedení nákladní přepravy zboží – česká, slovenská a rakouská právní úprava
 (Eva Otépková)

2012, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ditso/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Sankcionování mladistvých. Komparace právní úpravy České republiky, Německa a Rakouska
 (Radka HNÁTNICKÁ)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kh3t0k// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Právní úprava zásahové žaloby a řízení o ní podle soudního řádu správního a její komparace s rakouskou právní úpravou
 (Radek MLČOCH)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ry9wqn// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Vysokoškolské vzdělávání v Rakousku: právní úprava, případová studie a implikace pro ČR
 (Aneta Kravcivová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52735 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská integrace | Práce na příbuzné téma

Právní úprava mediace v České republice na příkladu zahraniční právní úpravy
 (Markéta MIKULKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ahzxfd// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Právní úprava přepravněprávních vztahů na přelomu 19. a 20. století v kontextu doby
 (Martin Cempírek)

2014, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bve1i/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Dějiny práva a římské právo | Práce na příbuzné téma

Postavení zasílatele při obstarání a provedení nákladní přepravy zboží – česká, slovenská a rakouská právní úprava
 (Eva Otépková)

2012, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ditso/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)