Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

casove-frekvencni analyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Časově frekvenční analýza signálu EKG
 (Igor Feigler)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hg65z/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Časově frekvenční analýza biomedicínských signálů
 (Jan Trnka)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136212 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení metod detekce a analýzy vysokofrekvenčních oscilací v intrakraniálním EEG záznamu u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
 (Jiřina Mertová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d80uk/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení a zpracování EGG signálu
 (Jana Koštuříková)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136283 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Aplikace krátkodobé Fourierovy transformace pro biomedicínské signály – laboratorní úloha
 (Ondřej Ondryáš)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136211 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma

Objektivizace průběhu a vlivu rehabilitačních cvičení
 (Jan Nožička)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138754 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hilbert-Huangova transformace pro detekci evokovaných potenciálů
 (Jindřich CINIBURK)

2011, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ynxapk// | Inženýrská informatika / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Konkurenceschopnost železniční dopravy vůči silniční dopravě na příkladu dostupnosti krajských měst vzhledem k Praze
 (Marek BAŠE)

2015, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mtsxx3// | Učitelství pro střední školy / NJ-Ge | Práce na příbuzné téma

Optické měření srdečního pulsu z krátkého kamerového záznamu
 (Michal Šindelář)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/arcgt/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Metody vyhodnocování elektrofyziologických experimentů
 (Tomáš PROKOP)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xgf01q// | Inženýrská informatika / Inteligentní počítačové systémy | Práce na příbuzné téma