Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vykon signalu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Měření výkonu signálu v pásmu UKV v komplikovaném prostředí
 (David Tisoň)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//akyea4// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Práce na příbuzné téma

Časově frekvenční analýza signálu EKG
 (Igor Feigler)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hg65z/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Měřič výkonu mikrovlnného signálu
 (Martin OPAVA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fj1zu2// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Práce na příbuzné téma

Měření a analýza výkonu signálu základnových stanic systému GSM
 (Zuzana Synková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//n7eawb// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Práce na příbuzné téma

Model vícecestného šíření signálu v budovách
 (Zdeněk Roudnický)

2008, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6pr9u6// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Práce na příbuzné téma

Zpracování diskrétního signálu získaného vzorkováním elektrických veličin\nl{}
 (Vladimír GERLICH)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b9fbdb// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Reprodukovatelnost a klinický přínos parametrů popisujících tvar T vlny v EKG signálu
 (Jiří Šilar)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oswua/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Zpracování fMRI dat s využitím souběžně snímaného EEG signálu
 (Radek Mareček)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpdm3/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Práce na příbuzné téma

Hodnocení parametrů signálu EKG při zátěžovém vyšetření koní
 (Jana Svačinová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3t7g/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma