Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fytoremediace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Stanovení sanačního limitu pro zeminy kontaminované radionuklidy v areálech po těžbě a úpravě uranu
 (Martin Bartoníček)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144837 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Dynamics of bacterial populations in contaminated soils undergoing bioremediation
 (Eglantina Lopez Echartea)

2020, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//23kek0// | Mikrobiologie (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Nepřímá termická desorpce a její využití při čištění kontaminované zeminy
 (Martin KOZEL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kkgbao// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Snížení obsahu organických polutantů v kontaminované zemině
 (Lenka Pšenicová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92069 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení účinnosti biodegradace kontaminovaných zemin ex situ v CELIO, a.s.
 (Pavel Vrzák)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92168 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Návrh metody zakládání ploch pro odstraňování ropných látek z kontaminovaných zemin
 (Martin Halík)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92074 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Sledování mikrobiální respirace zemin kontaminovaných ropnými látkami
 (Alfiya Kassymova)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//acbrnk// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Sanace zemin kontaminovaných dioxiny
 (Marek HRON)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//weuqza// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Metody odstraňování nepolárně extrahovatelných látek z kontaminovaných zemin
 (Martin Halík)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75923 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití fytoremediace pro odstranění kontaminace způsobené toxickými kovy a radionuklidy
 (Veronika Fedorová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75746 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)