Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

general education programme

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza a komparace vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 (Šárka Maleňáková)

2011, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnj8i/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Analýza a komparace vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 (Šárka Maleňáková)

2011, Rigorózní práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n803w/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Vytvoření a ověření metodiky výuky první pomoci na gymnáziích v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu
 (Zdeňka Kubíková)

2010, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u5tmd/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic