Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

generalizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Automatizovaná kartografická generalizace říčních sítí
 (Jan Popelínský)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhoi9/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Generalizace budov a bloků budov pro Informační systém Státního mapového díla
 (Petr SVOBODA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3t7rvc// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Automatická kartografická generalizace stavebních objektů z KM do map středních měřítek
 (Radim Štampach)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1pnm/ | Geografie / Geografie a kartografie | Theses on a related topic

Metoda generalizace
 (Lukáš SEDLÁČEK)

2012, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3hoswt// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Theses on a related topic

On-the-fly generalizace nad daty katastru nemovitostí
 (Radan ŠUBA)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//llx286// | Geomatika / | Theses on a related topic

MODELOVÁ GENERALIZACE POZEMKOVÉHO DATOVÉHO MODELU
 (Tomáš MILDORF)

2012, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//n7hew9// | Geomatika / | Theses on a related topic

Vliv generalizace linie na výsledek analýzy viditelnosti terénu z linie
 (Martin Matuszczyk)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92667 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Generalizace 3D budov v souladu se standardem CityGML
 (Jiří FIEDLER)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kicm1f// | Geomatika / | Theses on a related topic

Analýza přesnosti výpočtu objemu deponie skrývkových hmot po generalizaci vstupních dat při použití leteckého systému (UAS)
 (Antonín Fryč)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//0uq6up// | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Specification and Generalization in Student Translations
 (Hana Pozdílková)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zvkbh/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka | Theses on a related topic