Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

geomorfologické procesy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Vliv (stávajících) územně ekologických limitů na realizaci Státní energetické koncepce a budoucnost lomu Československé armády
 (Petr Škrabal)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74608 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Prodloužení životnosti lomu ČSA - přeložka Šramnického a Černického potoka
 (Jan Dolejš)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115616 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Polohopisné zaměření základního okruhu hlubinného dobývání v bočních svazích lomu ČSA
 (Vít Sládek)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115379 | Geodézie a kartografie / Důlní měřictví | Práce na příbuzné téma

Dálkový monitoring a řízení pro čerpání důlních vod na lomu ČSA
 (Jaromír Seifert)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98206 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA
 (Štefan KRIŠTOFY)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dmy685// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Propojení hlubinné a povrchové těžby uhlí v I.etapě postupu lomu ČSA.
 (Pavel Kounovský)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106242 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Dobývací metody využitelné při dobývání v bočních svazích lomu ČSA
 (Petr Bokůvka)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119605 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Technologie odvodňování a úpravy důlních vod na lomu ČSA
 (Emil Horvát)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103368 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Rekultivace a sanace lomu ČSA
 (Karel Pinkava)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82880 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Rešení odvodnění lomu ČSA v prostoru bývalé výsypky Obránců míru za předpokladu prolomení ekologických limitu těžby
 (Lukáš Horyna)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86305 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)