Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Absence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Hudební divadlo v Brně v druhé polovině 18. století
 (Petra Švandová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/saj7y/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Muzikálová scéna se zaměřením na divadlo Hybernia
 (Kateřina Valášková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ns8bf/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Přeměna Divadla bratří Mrštíků na Městské divadlo Brno
 (Dita Hrazdírová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rs113/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Práce na příbuzné téma

Marketing a management nákupních center v České republice (případová studie vybraných center)
 (Adéla Zemánková)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oaqgv/ | Regionální rozvoj / Projektový management | Práce na příbuzné téma

Marketingové komunikace Regionálních VaV center a Evropských center excelence
 (Aneta Machová)

2017, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//osmg3p// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Role center pro rodinu - srovnání českých a anglických rodinných center
 (Anna Sedláčková)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lehpo/ | Mediální a komunikační studia / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Význam mateřských center a rodinných center v mikroregionu Boskovicko v kontextu sociální práce s rodinou
 (Jana KOVÁŘOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2o2faz// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Podpora kreativních center v České republice
 (Kateřina Tremlová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/z1jde/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Analýza nabídky volnočasových center v Brně
 (Lucie Drbalová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aykx1/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Práce na příbuzné téma

Plánování center aktivit v programu Začít spolu na 1. stupni ZŠ
 (Eliška Novotná)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zu76p/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)