Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

geoinformatika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Možnosti využití GPS a Google Earth při výuce biologie na střední škole
 (Michal PERNICA)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6l9gvy// | Biologie / Biologie - Geografie | Práce na příbuzné téma

Vizualizace rozvoje zástavby ve vybrané lokalitě v prostředí GOOGLE EARTH.
 (Jan Brodský)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tlz9l/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Tvorba webové aplikace nad Google Earth pro krizový management.
 (Hana Kočová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3z6n/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth
 (Juraj Struhár)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108218 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

3D model Porubských areálů VŠB pro Google Earth
 (Radek Fujak)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74615 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Srovnání českého a rakouského školství s ohledem na výuku ZSV na SŠ
 (Simona Čechová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mpdwp/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Aplikace environmentální výuky na SŠ se zaměřením na problematiku vod v regionálním kontextu
 (Lenka Cendelínová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sd2su/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Obohacování slovní zásoby jako součást výuky českého jazyka na SŠ (se zaměřením na přejímání slov z cizích jazyků)
 (Hana Solarová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6549 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na SŠ
 (Markéta BARTOŇOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qiyng8// | Chemie / Učitelství chemie - biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Partnerská yoga a acroyoga - multimediální pomůcka pro výuku na SŠ
 (Nikola Koňaříková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nbisg/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)