Theses 

Práce na stejné téma

česky | in English

Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

KLÍČOVÁ SLOVA GPS (Global position system), globální polohový družicový systém GNSS (Global Navigation Satellite Systém), globální navigační satelitní systém služba umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování polohy s celosvětovým pokrytím. CDL (Car data lokator), systém pro sledování provozu vozidel Alternativní palivo, jedná se o náhražková paliva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Možnosti využití granulátu na bázi vedlejších energetických produktů pro výrobu zpevněného zásypového materiálu pro likvidaci hlavních a starých důlních děl.
 (Ladislava Johnová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97978 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

Aktivace C-materiálů působením činidel na přírodní bázi.
 (Daniela Mařádková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109316 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Analýza důsledků injektáže uhlovodíkových paliv na základě energetické bilance vysoké pece
 (Jan Soušek)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87740 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Využití energie stlačeného zemního plynu v expanzní turbíně s předehřevem nad 150°C
 (Libor Pilch)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112248 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití energie stlačeného zemního plynu v expanzní turbíně s předehřevem na 600 °C
 (Libor Pilch)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93778 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití energie stlačeného zemního plynu k výrobě elektrické energie
 (Libor Pilch)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81472 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Práce na příbuzné téma

Provozně bezpečnostní předpis pro plnící stanice stlačeného zemního plynu
 (Jaromír Elbel)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79227 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Návrh parametrů kompresoru pro stlačování zemního plynu pro automobily
 (Martin Hrehuš)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114931 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití zemního plynu v dopravě
 (Marek Fiala)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87688 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Plnící stanice zemního plynu
 (Oldřich Jasenský)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71482 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 1. 2018 22:29, 3. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz