Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

technologie bat

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Výzkum možností aplikace BAT technologie ve strojírenství
 (Bohumila ANDĚLOVÁ)

2016, Disertační práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3mis8r// | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Posouzení technologie v ArcelorMittal Ostrava a.s.- závod 12 vysoké pece z hlediska ochrany ovzduší
 (Markéta Nečesaná)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108013 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv využití vybraných BAT technologií na kvalitu masa
 (Dana JIROTKOVÁ)

2015, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1gddgx// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Práce na příbuzné téma

Komplexní vyhodnocení vybraných BAT technik v chovu prasat a jejich ekonomika
 (David KABUĎA)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ixhkg0// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení vybrané BAT techniky ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů
 (Tomáš ŠOFRONIČ)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//erraik// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

Měření emisí zátěžových plynů z vybraných BAT technik ve zvoleném provozu s chovem prasat, zhodnocení jejich ekonomických dopadů a porovnání s vypočtenými hodnotami dle dokumentu BREF
 (Aleš HADÁČEK)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nllyws// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Konverze výroby chlóru z amalgamové na membránovou technologii
 (Marcela CHEJNOVSKÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4ikmt8// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Moderní technologie a trendy v bankovnictví využívané při získávání a udržení klientů
 (Veronika Petrásková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45283 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Metodika vzdělávání strojníků a moderní strojírenské technologie v požární ochraně
 (Tomáš Grošek)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnah2/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství | Práce na příbuzné téma

Průmyslový robot ABB IRB 1600 - uživatelský manuál
 (Roman BAT)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7y6orz// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)