Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bezpečnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Porovnání připravenosti obyvatel zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany a zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice v oblasti ochrany obyvatelstva s přihlédnutím k diferenciaci populace
 (Jiří KOLÁŘ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6hxnjy// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Havarijní plánování a krizový management pro případ mimořádné události ve finanční instituci
 (Barbora Pavlíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8457 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti
 (Monika Tomšů)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kqy3cg// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Optimalizace havarijního a krizového plánování ve vztahu k potřebám města Staré Město
 (Jan Vávra)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n80bam// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Statistické šetření vybraných úkolů ochrany obyvatelstva v zónách havarijního plánování jaderných elektráren
 (Iva HAJÍČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4jqpk2// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti
 (Alena Guzejová)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9rkx13// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Znalosti obyvatelstva v zóně havarijního plánování o provozu Jaderné elektrárny Temelín
 (Martin KRČMÁŘ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cqgg28// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Připravenost žáků a učitelů, základních a středních škol, v zónách havarijního plánování, na území města Pardubic při vzniku mimořádné události v ohrožujícím podniku.
 (Zdeněk KRATOCHVÍL)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jzgk04// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Informovanost obyvatelstva v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany
 (Libor Fiala)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109994 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech
 (Jaromír Hladký)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ioh7j/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)