Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Radioaktivita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Dekontaminace prováděna AČR v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín.
 (Raimund JEDLIČKA)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3oyv84// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Prostředky dekontaminace osob a techniky v zóně havarijního plánování
 (Jiří NIMANSKÝ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//93acxf// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Plán dekontaminace ve vnějším havarijním plánu jaderné elektrárny Dukovany
 (Michal Indrák)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88490 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Možnosti a způsoby dekontaminace a další manipulace se zvířaty v zájmových chovech v zóně havarijního plánování při možném vzniku radiační havárie na jaderných zařízeních
 (Lenka BENDOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9uju5// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Radioaktivita říčních sedimentů hydrologických zdrojnic hlavních jeskynních systémů Moravského krasu
 (Veronika Boková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oqkfe/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Radioaktivita kolem nás
 (Tereza LANGROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2rhfvp// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Přirozená radioaktivita horninového prostředí na mapovém listu regionální geologické mapy 1 : 50 000 Brno a okolí
 (Janetta Halíková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lebnl/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Radioaktivita hornin v podloží města Brna
 (Žaneta Vranková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d7gg6/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Radioaktivita horninového prostředí jako prostředek zvyšování environmentálního povědomí žáků základních škol
 (Žaneta Vranková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wi397/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Přirozená radioaktivita hornin na vybraných profilech boskovické brázdy
 (Lenka Huňadyová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/seses/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)