Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

havarijni planovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Porovnání připravenosti obyvatel zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany a zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice v oblasti ochrany obyvatelstva s přihlédnutím k diferenciaci populace
 (Jiří KOLÁŘ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6hxnjy// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Havarijní plánování v okolí objektů s výskytem výbušných látek a předmětů
 (Josef Skalka)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135895 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Hodnocení dopadů závažných havárií s ohledem na havarijní plánování
 (Jakub Dlabka)

2015, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111378 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Theses on a related topic

Havarijní plánování a management rizik v oblasti kovovýroby
 (Michala Kurková)

2018, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//i5c20r// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality | Theses on a related topic

Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti
 (Monika Tomšů)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kqy3cg// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Havarijní plánování ve výrobním podniku
 (Tomáš POSPIŠ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dyta2f// | Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva | Theses on a related topic

Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti
 (Alena Guzejová)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9rkx13// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Havarijní plánování a krizový management pro případ mimořádné události ve finanční instituci
 (Barbora Pavlíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8457 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Havarijní plánování - hrozby vedoucí k evakuaci objektu řízení letového provozu
 (Barbora Zíková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//eo80sm// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Zpracování havarijní dokumentace pro zónu havarijního plánování úložiště propan–butanu
 (Olga Dvořáková)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88514 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)