Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Modelace a analýza dopadů úniku nebezpečných chemických látek a směsí z podniku Synthos Kralupy a.s.
 (Miroslav Bím)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//rcpmmc// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Evakuace obyvatel a možnosti ukrytí obyvatelstva při živelních pohromách a technogenních haváriích
 (Barbora Kozubíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rl87dw// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Analýza rizika úniku nebezpečné látky a jeho minimalizace v podniku MJM Litovel a. s.
 (Milena CHOVANCOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z7x5sj// | Chemie a technologie materiálů / Řízení technologických rizik | Práce na příbuzné téma

Modulace metabolismu lipidů a její dopad na funkce nádorových buněk a působení karcinogenů
 (Ondřej Zapletal)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7b2j/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Možnosti aplikace sacího bagru při sání, vyfukování a transportu suchých, tekutých a nebezpečných látek v praxi
 (Adam Tkáč)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129959 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Přeprava a způsob ochrany nebezpečných látek v silniční dopravě a jejich vliv na životní prostředí
 (Marek Svoboda)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ll91zf// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Problematika prepravy nebezpečných vecí vo firme Slovlak a.s. a SlovZink a.s.
 (Petra Vychopenová)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dgcivc// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Cestná preprava nebezpečného tovaru v spoločnosti Rusnák s r.o.
 (Eva Kokindová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46924 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Přeprava nebezpečných látek (ADR)
 (Lucie Hanušová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8pe5hj// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Práce na příbuzné téma

Modelování rizika přepravy nebezpečných nákladů
 (Michal Kopal)

2015, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//0k9kas// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management provozu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)