Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nebezpečné látky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

ADR, převoz nebezpečné látky přes město Bílina a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.
 (Radim Kaliničenko)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92776 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Nebezpečné látky vznikající při 3D tisku
 (Miroslava Vystrčilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//hdg632// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Vybrané nebezpečné průmyslové látky a jejich zneužití
 (Markéta MARKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u2462b// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice
 (Kateřina Bílková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zkbuj9// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Likvidace následků úniku nebezpečné chemické látky
 (Anika Netolická)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i4k6mh// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Nebezpečné látky ve vnitřním prostředí (domácnosti)
 (Michaela Dordová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108131 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek
 (Pavel Bříza)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101445 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Proteasy a jejich využití v medicíně Optimalizace imobilizace ureasy
 (Jitka HUTAŘOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n63ggk/Huta_ov.Jitka.2016.pdf/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma