Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nebezpecne latky a predmety

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Problematika prepravy nebezpečných vecí vo firme Slovlak a.s. a SlovZink a.s.
 (Petra Vychopenová)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dgcivc// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Možnosti detekce a zajištění nebezpečných předmětů a látek v civilním letectví
 (Petr Kusý)

2015, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//235pl0// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

Připravenost žáků a učitelů, základních a středních škol, v zónách havarijního plánování, na území města Pardubic při vzniku mimořádné události v ohrožujícím podniku.
 (Zdeněk KRATOCHVÍL)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jzgk04// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Prevence vnášení nebezpečných a zakázaných předmětů do letadel
 (Johanka Soukupová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/zdkzc/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Vybrané postupy bezpečnostních kontrol cestujících při ochraně civilního letectví před protiprávními činy, jejich analýza a hodnocení
 (Pavel Matys)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ijm2y/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Metodické karty příčin vzniku požáru v důsledku přípravy omamných a psychotropních látek
 (Libuše Čechová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135910 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Varování obyvatelstva a jeho znalosti, reakce a chování po provedeném varování.
 (Marek KOZÁK)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//12003l// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma