Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

transporting

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Identifikace a funkční charakterizace měď-transportujících ATPáz u Silenky dvoudomé
 (Lubomír Smrža)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6rvi/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Řízení rizik a inovace interních předpisů při přepravě finančních hotovostí a cenin
 (Barbora Strížová)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5xqpn9// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Práce řidiče při přepravě věci
 (Michal Kubeš)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//balnvt// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení možnosti převozu souprav metra po síti SŽDC za účelem levnější obnovy profilu dvojkolí u externího podniku
 (Petr Pokorný)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zmfsgp// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Návrh konstrukce osobní chladničky pro přepravu léků
 (Petr MINKA)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xey9jh// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Návrh konstrukce transportního manipulátoru
 (Jan Čiscoň)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//81ljs7// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Možnosti aplikace sacího bagru při sání, vyfukování a transportu suchých, tekutých a nebezpečných látek v praxi
 (Adam Tkáč)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129959 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Řízení rizik a inovace interních předpisů při přepravě finančních hotovostí a cenin
 (Barbora Strížová)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5xqpn9// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Návrh bezpečných pracovních postupů při manipulaci a převážení břemen pomocí vysokozdvižného vozíku
 (Radim Schlinger)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111282 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)