Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hazardous materials

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.
 (Jan Štorkán)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103499 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.
 (Jan Štorkán)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103499 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Přeprava nebezpečných materiálů v letecké dopravě
 (Lukáš Kozel)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//c4wb61// | Logistika / Dopravní logistika (LOG) | Theses on a related topic

Přeprava nebezpečných látek (ADR)
 (Lucie Hanušová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8pe5hj// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Přeprava a skladování nebezpečných látek ve firmě Denios s. r. o.
 (Renata Křížová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75726 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Historie průmyslových havárií s nebezpečnými látkami na území dnešní ČR
 (Tomáš NĚMEC)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//npg728// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Hodnocení metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek
 (Pavel Bříza)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101445 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely v transevropské dálniční síti při využití dálničního informačního systému
 (Petr Hadinger)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88552 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Theses on a related topic

Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy
 (Lukáš Faltys)

2009, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73651 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Theses on a related topic

Návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely v transevropské dálniční síti při využití systému videodetekce
 (Jakub Otipka)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79192 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)