Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

heat pump

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Ekonomický rozbor využití energie z tepelného čerpadla/
 (Irena NEDVĚDOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/1936 | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Řešení vytápění rodinného domu se zdrojem tepla - tepelné čerpadlo
 (Štěpán Sležka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//p28isq// | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Mobilní multiplatformní aplikace k regulátoru tepelného čerpadla
 (Kateřina Lebedová)

2019, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//5iuuku// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Využití nízkopotenciálních zdrojů energie horninového prostředí pomocí tepelných čerpadel typu země – voda
 (Martin Šober)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115587 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Řešení vytápění v objektu rodinného domu, zdroj tepla - tepelné čerpadlo
 (Šimon Jančošek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114024 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Rodinný dům – Podlahové vytápění, teplené čerpadlo
 (Ján Gavlák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129029 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Rodinný dům – Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo
 (Richard Skulina)

2021, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//d2szo8// | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Návrh a optimalizace tepelného čerpadla se solárním tepelným systémem
 (Pavel MÜLLER)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//17n6m9// | Energetika / Energetika - teplárenství | Theses on a related topic

Spolupráce solární soustavy a tepelného čerpadla v rodinném domě
 (Petr Schabjuk)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137071 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Návrh tepelného čerpadla země-voda
 (Jakub Dvořáček)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117637 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)