Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bioarcheologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Milíře a dehtářské pece ve Velechvínském polesí
 (Jan TÖRÖK)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//k941s7// | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Výhody a limity odhadu plodnosti a přirozeného přírůstku minulých populací z věkové struktury zemřelých
 (Simona MIKEŠOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3n5lvm// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Vliv velikosti kosterního souboru na demografické ukazatele plodnosti a úmrtnosti
 (Blanka JARKOVSKÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1sqhok// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Práce na příbuzné téma

Kostra nohy a její funkční vlastnosti u skupiny novokřtěnců z Přibic
 (Eliška Miková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7ry7/ | Antropologie / | Práce na příbuzné téma

Tělesná výška moravských novokřtěnců
 (Barbora Prikrylová)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s63pj/ | Antropologie / | Práce na příbuzné téma

Odhad společenského statusu na základě tělesných rozměrů u historických populací
 (Alžběta Víšová)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/db1yj/ | Antropologie / | Práce na příbuzné téma

Biologie dětí novokřtěnské populace z Přibic
 (Eliška Cvečková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f06iu/ | Antropologie / | Práce na příbuzné téma

Mezolitická výživa: Rekonstrukce jídelníčku posledních lovecko-sběračských společností
 (Karolína Kočárová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t1h8s/ | Antropologie / | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce míry zátěže ve vztahu k předpokládanému statusu bojovníků u souboru z Teplé - analýza úponových změn na kostře.
 (Jakub NOVOTNÝ)

2020, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6000oh// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Práce na příbuzné téma

Vrozené vady končetiny v bioarcheologické perspektivě
 (Eliška ZAZVONILOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//m7m265// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma