Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hematooncology

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Nekódující molekuly RNA v hematoonkologii
 (Monika Vlachová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/awoan/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Studium výskytu víceklonálních expanzí lymfocytů u hematoonkologických pacientů a jejich komparace se skupinou pacientů postižených monoklonální formou nemoci
 (Magdaléna Chmelíková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dr51t/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Možnosti průtokové cytometrie a imunofenotypizace v hematoonkologii
 (Michaela Černá)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wvjch4// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Aspekty ošetřovatelské péče v dětské hematoonkologii a jejich dopad na sestry
 (Lucie PAPEŽOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iav2nf// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Rozdíly v charakteristických vlastnostech a funkcích invariantních NKT buněk zdravých dárců
 (Karolína DOSTÁLOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5nzik4// | Biologie / Klinická biologie | Theses on a related topic

Edukace onkologických pacientů v oblasti dentální hygieny
 (Amálie Zdislava Rosíková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxbmo/ | Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka | Theses on a related topic

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s akutní leukémií
 (Kateřina Rejmanová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/gq4y8/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic