Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mentor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Muž pracující v profesi všeobecná sestra
 (Klára DAŇKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z8fcba// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Pohled studentů oboru Všeobecná sestra na praktickou výuku na vybraných odděleních.
 (Eliška CANDROVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8tm9d4// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Práce na příbuzné téma

Mentorství ve výuce odborné praxe z pohledu studenta (retrospektivní studie). Zdroje stresu u studentů studijního oboru všeobecná sestra, ergoterapie a fyzioterapie na odborné praxi
 (Diana KHYSHCHENKO)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//skbifi// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Spolupráce sester a studentů oboru Všeobecná sestra v průběhu praktické výuky
 (Kateřina BĚHANOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ghtlk3// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Deník odborné praxe jako nástroj efektivní praktické výuky studentů oboru Všeobecná sestra
 (Kristýna KRILOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wdgkid// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - CHIR | Práce na příbuzné téma

Pohybová aktivita studentek vyšší odborné školy oboru diplomovaná všeobecná sestra
 (Lenka LANGEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w5rtw1// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Připravenost studentů oboru Všeobecná sestra na péči o seniory
 (Kamila Tučeková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rxpkzh// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Projekt výzkumu přínosu odborné praxe studentů 2. ročníku oboru CHASOP na CARITAS - Vyšší odborné škole sociální Olomouc pro pracoviště odborných praxí
 (Martina Obdržálková)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13632/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Aplikace programu „Mentor – talent“ na různých výkonnostních úrovních
 (Martin Hlavnička)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rzf90/ | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Mentor v praxi radiologického asistenta
 (René Ferbas)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ua0h77// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)