Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odborna praxe

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Projekt výzkumu přínosu odborné praxe studentů 2. ročníku oboru CHASOP na CARITAS - Vyšší odborné škole sociální Olomouc pro pracoviště odborných praxí
 (Martina Obdržálková)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13632/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Odborná praxe žáků střední školy se sociálním zaměřením
 (Marie Lániková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3lj6/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.
 (Jan HEIDER)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3ki7xc// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.
 (Jan HEIDER)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h8o2di// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vývoj terminologie v oblasti sociální práce - převod anglických termínů do českého jazykového prostředí a jejich vliv na podobu odborné praxe.
 (Jiří Královec)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/haaiw/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Profesní orientace žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole v kontextu odborné praxe
 (Ondřej Florka)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/skwpo/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Odborná praxe jako součást vzdělávání na střední škole
 (Martina Kyselá)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//bynh7u// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

Přínos odborné praxe studentů 2. ročníku oboru CHASOP na CARITAS - Vyšší odborné škole sociální Olomouc pro pracoviště odborných praxí
 (Martina OBDRŽÁLKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//guerag// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Mentorství ve výuce odborné praxe z pohledu studenta (retrospektivní studie). Zdroje stresu u studentů studijního oboru všeobecná sestra, ergoterapie a fyzioterapie na odborné praxi
 (Diana KHYSHCHENKO)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//skbifi// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Problematika výuky odborné praxe obchodního provozu pro 1. ročník na středních odborných školách
 (Veronika Chmelová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pq78k/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)